Зачекайте, будь ласка

Публічний договір про надання онлайн послуг зі створення юридичних документів

Цей Договір, в якому одна сторона фізична особа – адвокатське об’єднання «ЛЕФОРС», зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання онлайн послуг зі створення юридичних документів.

1. Загальні положення

1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі та не потребує письмового підпису Сторонами примірників Договору.

1.2. З моменту акцепту, Договір набуває юридичної сили для Сторін відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівнозначним до підписаного між Сторонами Договору.

1.3. Даний Договір стосується правовідносин надання Виконавцем юридичних послуг через веб-сайт, якому присвоєно доменне ім’я easydocs.com.ua (далі по тексту Веб-сайт).

1.4. Належним підтвердженням ознайомлення та згоди Замовника із усіма положеннями цього Договору є факт акцепту Договору у формі, встановленій цим Договором.

1.5. Даний Договір вважається акцептованим Замовником у випадку вчинення будь-якої із цих дій:

 • повна або часткова оплата Замовником будь-якої Послуги, які пропонуються Виконавцем на Веб-сайті, що засвідчується натисканням на кнопку “Оплатити” (для документів, що створюються за допомогою послуги “Конструктор юридичних документів”) або оплатою за виставленим рахунком (інвойсом);

 • надіслання Замовником електронного листа на електронну пошту Виконавця за адресою request.document@easydocs.com.ua, заповнення та надсилання заявки замовлення через сторінку “Замовити документ”, надсилання текстового повідомлення (або декількох текстових повідомлень) на обліковий запис Виконавця у сервісах (месенджерах) Viber, Telegram чи WhatsApp за номером телефону +38 066-570-58-64 у якому Замовник підтверджує Виконавцю обсяг та характер замовлення, строк його виконання, а також погоджується із повідомленою Замовником вартістю послуг.

1.6. Укладаючи даний Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на юридичні послуги, які пропонуються через Веб-сайт.

1.7. Замовник обізнаний, що у разі його незгоди із цим Договором у повному або частковому обсязі, він не має права користуватись будь-якою із послуг, запропонованою на Веб-сайті, а у випадку, коли Замовник скористався будь-якою із послуг, запропонованою на Веб-сайті - Замовник не має права у подальшому посилатись на незгоду із будь-якою із умов цього Договору та заперечувати факт його укладення, за винятком випадку шахрайських чи інших злочинних дій третіх осіб, вчинених від імені Замовника стосовно укладення цього Договору, що має бути доведено у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку.

2. Визначення термінів

«Публічний договір» - публічний договір, текст якого розміщений на Веб-сайті.

«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Веб-сайт» - сторінка у мережі Інтернет, якій присвоєно доменне ім’я easydocs.com.ua

«Послуги» – юридичні послуги у вигляді надання Замовнику послуг “Конструктор юридичних документів” та “Замовити документ”.

Послуга “Конструктор юридичних документів” - автоматизована оплатна послуга, що надається за допомогою спеціальних програмних засобів, розміщених на Веб-сайті, у процесі надання якої Замовник забезпечується технічною можливістю самостійно заповнити шаблон юридичного документу із наявного на Веб-сайті переліку юридичних документів, шляхом зазначення усіх необхідних даних для заповнення обраного шаблону, у результаті якої Замовник отримує Файл з юридичним документом, готовим до подальшого оформлення та/або подачі до компетентного органу або особи; за вибором Замовника, у разі неповідомлення ним даних, необхідних для заповнення шаблону, йому забезпечується можливість завантажити незаповнений шаблон юридичного документу; на розсуд Виконавця, створення окремих юридичних документів є безоплатним;

Послуга “Замовити документ” - оплатна послуга, яка полягає у створенні юридичного документа відповідно до повідомлених Замовником даних та вимог;

«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа (в особі уповноваженої особи) чи фізична особа-підприємець, які відвідали Веб-сайт та акцептували даний Договір.

“Користувач” - Замовник, який добровільно зареєструвався та отримав обліковий запис на Веб-сайті, який надає йому додаткові технічні можливості при користуванні Послугами.

«Виконавець» - адвокатське об’єднання «ЛЕФОРС» (код ЄДРПОУ 45047170), яке надає Послуги відповідно до умов цього Договору.

«Замовлення» - дії Замовника щодо оплати обраної на Веб-сайті Послуги, яка надається автоматизовано по факту її оплати, або заявка Замовника на отримання Послуг, надіслана Виконавцю відповідно до п. 1.5. цього Договору.

«Ціна» - вартість Послуг, яка зазначена на Веб-сайті щодо створення юридичних документів шляхом користування послугою “Конструктор юридичних документів”, а також вартість послуг “Замовити документ”, яку Сторони узгодили виходячи з повідомлених Замовником обставин його справи та складності документу, який необхідно створити.

«Строк надання послуги» - погоджений Сторонами період часу, протягом якого Виконавець зобов’язується надати Замовнику погоджену юридичну послугу; для послуг, які надаються у автоматизованому режимі, такий період часу складає час, протягом якого після моменту оплати Послуги за реквізитами Виконавця, електронний файл із результатом послуги завантажується на електронний пристрій Замовника враховуючи технічні характеристики інтернет мережі та серверів, на яких зберігаються дані Веб-сайту (швидкість та наявність безперебійного інтернет-з’єднання, яке надається Замовнику оператором телекомунікаційних послуг та будь-які інші характеристики та обставини, які впливають на завантаження файлу із результатом послуги на електронний пристрій Замовника).

«Файл» - електронний текстовий документ, створений за допомогою відповідних засобів програмного забезпечення Веб-сайту, який містить інформацію у вигляді шаблону юридичного документа, самостійно заповненого Замовником за допомогою “Конструктора юридичних документів”, або у вигляді незаповненого шаблону юридичного документа (на вибір Замовника) або юридичного документа, створеного Виконавцем у результаті надання послуги “Замовити документ”.

«Юридичний документ» - текстовий документ у електронній формі, який готовий до заповнення та/або підписання та/або подачі до компетентного органу державної влади чи місцевого самоврядування або будь-якої іншої юридичної чи фізичної особи, який за своїм змістом спрямований на виникнення юридичних прав та обов’язків у осіб, які оформлять такий документ, або є способом виявлення ініціативи особи (осіб) щодо вирішення певного питання, або спрямований на досягнення інших юридично важливих для особи (осіб) результатів; для цілей цього Договору під юридичним документом (як результатом Послуги) розуміють письмовий висновок Виконавця з питань права, які цікавлять Замовника.

3. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, за встановлену плату надати Замовнику послуги “Конструктор юридичних документів” та/або “Замовити документ”.

3.2. Виконавець не надає послуг із створення юридичних документів, які, виходячи із поставлених вимог Замовника, є явно протиправними та/або переслідують очевидно протиправну мету.

3.3. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує свою обізнаність із тим фактом, що саме по собі отримання ним Послуг не гарантує досягнення юридичних наслідків та/або інших результатів, на отримання яких сподівається Замовник при використанні результатів Послуг Виконавця. Замовник повністю усвідомлює, що наслідки використання ним результатів Послуг повністю залежать від того, яким чином Замовник заповнив шаблон документу у “Конструкторі юридичних документів” або як Замовник дотримався процедури подання документу, або від рішень третіх осіб щодо розгляду поданого документа, на які Виконавець не впливає та не може впливати.

3.4. Виконавець не надає послуг, пов’язаних із створенням юридичних документів у галузі кримінального права.

3.5. Виконавець має право відмовитись від надання послуги “Замовити документ” до моменту їх оплати Замовником, якщо робоче завантаження не дозволяє Виконавцю виконати замовлення у строк, який повідомлений Замовником.

3.6. Послуга “Конструктор юридичних документів” надається Замовнику автоматизовано за допомогою технічних можливостей Веб-сайту та відповідного програмного забезпечення.

3.7. Для отримання послуг реєстрація Замовника як Користувача Веб-сайту не є обов'язковою.

4. Порядок та умови надання послуги “Конструктор юридичних документів”

4.1. На Веб-сайті Виконавця розміщено переліки юридичних документів, які можливо створити за допомогою послуги “Конструктор юридичних документів”, а також текстові статті, які розяснюють Замовнику порядок заповнення відповідних документів та їх подальшого оформлення і подання до компетентного органу та/або особи.

4.2. Кожна сторінка Веб-сайту із доступним до заповнення шаблоном юридичного документу містить:

 • назву шаблону юридичного документа;
 • стислий опис змісту та призначення запропонованого шаблону юридичного документа;
 • вартість, способи оплати за користування послугою;
 • кнопку переходу до веб-сторінки, яка забезпечує можливість заповнення Замовником шаблону юридичного документу;
 • кнопку, яка надає технічну можливість оплатити за надання Файлу та після цього – завантажити Файл на електронний пристрій Замовника;
 • залежно від характеру шаблону - гіперпосилання на статті-підказки щодо порядку заповнення шаблону, оформлення юридичного документу та його подальшої подачі до компетентного органу та/або особи;
 • гіперпосилання на необхідні законодавчі акти та/або інші веб-сайти, які містять потрібну для заповнення шаблону інформацію.

4.3. Замовнику надається можливість оплатити та завантажити як заповнений ним документ, так і не заповнений документ, який він має змогу самостійно відредагувати після завантаження.

4.4. Заповнення Замовником шаблону юридичного документу відбувається шляхом покрокового зазначення Замовником у запропонованих пустих полях (графах) даних, які необхідно повідомити відповідно до суті документу, а також шляхом надання відповідей на поставлені питання шляхом вибору запропонованих варіантів відповіді.

4.5. Шаблон юридичного документу має або може мати наступні характеристики, повна або часткова наявність яких (залежно від суті документу) вважається належним наданням Послуг:

 • для заповненого Замовником документу - готовий текст разом із повністю або частково повідомленими Замовником даними, виконаний згідно вимог чинного законодавства України на момент створення шаблону або таким чином, що не суперечить такому законодавству, який викладено загальним змістом, що є достатнім для досягнення мети оформлення юридичного документу; часткове неповідомлення Замовником запитаних від нього даних та, як наслідок, отримання ним частково незаповненого юридичного документа, не вважається неналежним наданням послуг, оскільки повідомлення необхідних даних повністю залежить від Замовника;

 • для незаповненого Замовником документу - готовий текст, виконаний згідно вимог чинного законодавства України на момент створення шаблону або таким чином, що не суперечить такому законодавству, який викладено загальним змістом, що є достатнім для досягнення мети оформлення юридичного документу, а також текстові підказки щодо того, якою інформацією слід доповнити незаповнений шаблон для того, щоб використати його відповідно до його юридичного призначення.

4.6. Право на отримання Файлу виникає у Замовника після оплати послуги “Конструктор юридичних документів” за встановленою на Веб-сайті ціною.

4.7. Файл надається Замовнику шляхом:

 • автоматичного завантаження Файлу на електронний пристрій Замовника, яке відбувається після оплати послуги (залежно від налаштувань браузера Замовника, документ може завантажуватись не автоматично, а після того, як Замовник надасть відповідний дозвіл на завантаження);

 • надсилання Файлу на електронну пошту Замовника, якщо він повідомив Виконавцю її адресу до здійснення оплати;

 • для неавторизованого користувача - надання тимчасового доступу до гіперпосилання для завантаження Файлу безпосередньо на Веб-сайті, яке є доступним до моменту закриття сторінки із Веб- сайтом у веб-браузері, який використовує Замовник (гіперпосилання можна копіювати і воно є активним протягом 1 хв з моменту оплати послуги);

 • для авторизованого користувача - надання доступу до гіперпосилання для завантаження Файлу безпосередньо на Веб-сайті (у електронному кабінеті зареєстрованого Користувача Веб-сайту на сторінці “Мої документи”). Всі оплачені файли є доступними для скачування лише з акаунту залогованого користувача протягом 365 діб з моменти оплати документу.

4.8. Після надання Замовнику доступу до завантаження Файлу хоча б одним із способів, передбачених пунктом 4.7. цього Договору, Виконавець вважається таким, що належним чином надав послугу “Конструктор юридичних документів” та виконав умови цього Договору.

4.9. У випадку, якщо з технічних чи інших причин, які не залежать від Сторін, завантаження Файлу не відбулось або Файл виявився пошкодженим, Замовник має право звернутись до Виконавця за повідомленими на Веб-сайті контактними даними з метою отримання оплаченого Файлу шляхом надіслання листа на електронну пошту Замовника чи іншим технічно доступним способом у мережі Інтернет. У такому випадку, Виконавець перевіряє факт оплати Файлу та у випадку його підтвердження – зобов'язаний невідкладно надіслати Замовнику Файл за повідомленими ним контактними даними. Після цього Виконавець вважається таким, що належним чином виконав умови Договору та не відповідає за прострочення, яке могло настати через технічні чи інші не залежні від сторін обставини, через які завантаження Файлу не відбулось або Файл виявився пошкодженим після його первісного завантаження Замовником.

4.10. Виконавець не відповідає за можливу невідповідність змісту шаблону юридичного документу вимогам законодавства України, якщо така невідповідність настала у зв’язку із внесенням змін у законодавство України та/або набрання ними чинності після моменту оплати послуги “Конструктор юридичних документів”.

4.11. У разі, якщо зміни у законодавство України, зазначені у пункті 4.10. цього Договору, відбулись протягом 7 календарних днів з моменту оплати послуги “Конструктор юридичних документів”, Виконавець за зверненням Замовника безкоштовно коригує шаблон юридичного документу та надсилає Замовнику коригований файл.

4.12. У разі, якщо зміст юридичного документу містить посилання на законодавство України, яке на момент оплати Файлу змінилось або є нечинним (не актуальне законодавство), що спричинено помилкою Виконавця, який своєчасно не вніс виправлення до Файлу після внесення змін до законодавства України та до моменту оплати Замовником послуги “Конструктор юридичних документів”, то Виконавець безкоштовно коригує такий шаблон незалежно від моменту внесення вказаних змін у законодавство України та незалежно від моменту, коли Замовник звернувся до Виконавця з метою внесення таких коригувань. На вибір Замовника, йому можуть бути повернуті кошти за сплачений файл.

4.13. Виконавець не несе відповідальності та не повертає Замовнику кошти після оплати послуги “Конструктор юридичних документів”, якщо оплата заповнення шаблону юридичного документу здійснена Замовником в силу його помилки щодо розуміння суті та юридичного призначення запропонованого шаблону юридичного документу. В залежності від обставин такого помилкового придбання, Виконавець на власний розсуд має право здійснити безкоштовну заміну помилково придбаного Файлу на той Файл, який відповідає дійсним запитам Замовника, що відбувається шляхом надання Замовнику безкоштовного доступу до заповнення цього Файлу взамін помилково оплаченого.
У разі, якщо підходящого для Замовника шаблону не існує на Веб-сайті, за погодженням Сторін Виконавець складає для Замовника документ, який потрібен Замовнику. При цьому, при визначенні ціни за такий документ враховується сума коштів, які Замовник сплатив за помилково обраний документ і такі кошти вважаються попередньою оплатою. У такому випадку до правовідносин сторін застосовуються правила, встановлені цим Договором для послуги “Замовити документ”.

4.14. Кошти за користування послугою “Конструктор юридичних документів” не повертаються, крім випадку, передбаченого пунктом 4.12. цього Договору.

4.15. Виконавець не несе відповідальність за рішення, дії чи бездіяльність компетентних органів чи осіб, до яких будуть подані юридичні документи, створення яких відбулось за допомогою послуги “Конструктор юридичних документів”, оскільки такі особи є самостійними у прийнятті рішень за результатами розгляду таких документів.

4.16. Виконавець, на власний розсуд, безкоштовно надає Замовнику необхідні додаткові роз'яснення, потреба у яких може виникнути після подання Замовником створеного юридичного документу до компетентного органу або особи (наприклад, залишення позовної заяви без руху, витребування додаткових документів тощо). Для вирішення даного питання, Замовник має звернутись до Виконавця на електронну пошту templates@easydocs.com.ua та прикріпити скановані чи фотокопії документів, які спричинили необхідність отримання додаткових роз'яснень. У разі, якщо додаткові питання виникли у Замовника внаслідок грубого нехтування ним рекомендацій Виконавця щодо заповнення, підготовки, оформлення та подачі юридичного документу до компетентного органу чи особи, Виконавець має право не надавати Замовнику необхідні додаткові роз'яснення або надати їх за окрему плату.

4.17. Акцептуванням умов цього Договору Замовник підтверджує свої обізнаність та усвідомлення того факту, що якість юридичного документу, створеного за допомогою послуги “Конструктор юридичних документів”, залежить від того, чи належним чином Замовник повідомив дані, необхідні для заповнення шаблону юридичного документу, а так само, чи належним чином Замовник керувався рекомендаціями та роз'ясненнями Виконавця при оформленні та/або подачі юридичного документу до компетентного органу чи особи.

4.18. Замовник усвідомлює, що подальше використання створеного юридичного документу може залежати від оплати ним встановлених законодавством України судових та адміністративних зборів і відмова Замовника від сплати таких зборів не є підставою для повернення йому коштів за користування послугою “Конструктор юридичних документів”.

5. Порядок та умови надання послуги “Замовити документ”

5.1. Замовник має право звернутись до Виконавця з метою складання юридичного документу за його індивідуальними вимогами та побажаннями, з урахуванням повідомлених Замовником подій із його життя та/або життя третіх осіб - скористатись послугою “Замовити документ”.

5.2. Для отримання послуги “Замовити документ”, Замовник заповнює форму зворотного зв’язку, у якій має зазначити достовірну та правдиву інформацію щодо: особистих даних Замовника (прізвище, ім’я, по-батькові, контактні дані); фактичні обставини щодо ситуації чи питання, для вирішення якого він просить скласти юридичний документ; відомі Замовнику дати та час, коли стались повідомлені ним події; відомі Замовнику дані осіб, які є учасниками повідомлених ним подій; дії чи бездіяльність третіх осіб, які на думку Замовника порушують його права та законні інтереси; результат та/або мету, на досягнення яких Замовник має намір скласти юридичний документ; бажані для Замовника строки, у які має бути виконаний документ; інші обставини, які є важливими для вирішення його питання, якщо вони відомі Замовнику.

5.3. Після отримання заявки від Замовника, Виконавець особисто та/або його працівники чи юридичні партнери, здійснюють аналіз повідомленої інформації та телефонують Замовнику з метою з’ясування додаткової інформації та надіслання додаткових документів, із якими необхідно ознайомитись в силу поставлених Замовником питань.

5.4. Якщо Замовник бажає продовжувати співробітництво із Виконавцем та бажає отримати належний результат, він зобов’язаний надати Виконавцю усю запитану ним інформацію та усі запитані Виконавцем документи, якщо вони є у Замовника у наявності. У випадку ненадання Замовником такої інформації та/або документів, Виконавець має право відмовитись від надання юридичних послуг без подальшого пояснення причин для такої відмови.

5.5. Після вивчення усієї повідомленої Замовником інформації та наданих Замовником документів, Виконавець надсилає Замовнику електронний лист чи текстове повідомлення за наданими Замовником даними, у якому повідомляє можливі варіанти вирішення питань, які має Замовник, та документи, за допомогою яких Замовник може вирішити поставлені ним питання, а також вартість та строки надання юридичних послуг.

5.6. У випадку, якщо Замовник погоджується із запропонованими умовами, він має надіслати Виконавцю електронного листа чи текстове повідомлення за розміщеними на Веб-сайті контактними даними Виконавця, у якому обов’язково зазначити: вид юридичного документу та вимоги, які необхідно у ньому зазначити (із запропонованих Виконавцем варіантів), а також строки та ціну, за якими він погоджується отримати послугу із складання документу, що вважається акцептом цього Договору.

5.7. Після погодження Сторонами умов замовлення, Замовник протягом 1 (одного) дня сплачує попередню оплату у розмірі 10% від погодженої вартості замовлення, але не менше 100 грн., що є підставою для Виконавця розпочати виконання замовлення. Замовлення, вартість яких є меншою або дорівнює 500 грн., оплачуються на умовах 100% попередньої оплати.
Оплата послуги відбувається на підставі окремо виставленого рахунку (інвойсу або гіперпосилання на інвойс), надісланого на електронну пошту замовника або на телефон замовника у вигляді смс.
У випадку, якщо Замовник прострочить строк попередньої оплати, Сторони мають додатково погодити строки виконання замовлення, які змістились у зв’язку із простроченням оплати зі сторони Замовника. У разі непогодження нового строку виконання замовлення, Виконавець повертає Замовнику перераховані ним кошти за мінусом банківської комісії, яка нарахована банківськими установами на здійснення відповідного платежу.

5.8. У разі, якщо після внесення попередньої оплати, зазначеної у п. 5.7. цього Договору, Замовник відмовиться від замовлення, сплачені кошти Замовнику не повертаються та залишаються у власності Виконавця як оплата за попередні консультації, надані у процесі погодження замовлення, а також за роботу, виконання якої Виконавець вже розпочав.

5.9. Виконавець має право закінчити надання Послуги до закінчення строку виконання, погодженого Сторонами. До моменту закінчення виконання замовлення, Замовник має право внести коригування щодо умов виконання замовлення, які не підлягають додатковій оплаті. Якщо у Замовника виникла необхідність коригування виконаного юридичного документу після його здачі виконавцем, відповідні коригування здійснюються Виконавцем за окрему плату, яка визначається у загальному порядку, встановленому для надання послуги “Замовити документ”.

5.10. Передача Замовнику готового Файлу відбувається поетапно. Для підтвердження виконання юридичного документу, Виконавець надсилає Замовнику файл із змістом готового документу, який не передбачає можливості редагування та захищений водяними знаками Виконавця.

5.11. Після отримання готового юридичного документу відповідно до п. 5.10 цього Договору, Замовник знайомиться із ним та має право протягом 7-ми робочих днів із моменту отримання Файлу повідомити Виконавцю зауваження та уточнення щодо виконаного документу, які Виконавець безкоштовно усуває у строк 3 робочі дні після надходження таких зауважень. Якщо такі зауваження Виконавця стосуються правової позиції, наведеної у документі, Замовник має право відмовитись коригувати такі зауваження, якщо вони не відповідають законодавству та/або суперечать інтересам Замовника. У разі, якщо зауваження суперечать інтересам Замовника, але він наполягає на їх усуненні, Виконавець усуває їх, попередньо роз’яснюючи Замовнику можливі правові наслідки. У разі, якщо зауваження Замовника мають явно протиправний та/або злочинний зміст, Виконавець має право відмовитись від коригування раніше виконаного документу без повернення Замовнику сплачених коштів. Текстовий файл з можливістю редагування та друку документу надсилається Замовнику після того, як його остаточний зміст був погоджений і відредагований та після отримання Виконавцем повної оплати за документ.

5.12. Виконавець не відповідає за можливу невідповідність змісту виконаного юридичного документу вимогам законодавства України, якщо така невідповідність настала у зв’язку із внесенням змін у законодавство України та/або набрання ними чинності після моменту придбання Замовником Файлу, а також якщо невідповідність виникла у зв’язку із внесенням до тексту документу змін на виконання прямої вказівки Замовника.

5.13. У разі, якщо зміни у законодавство України, зазначені у пункті 5.12. цього Договору, відбулись протягом 7 робочих днів з моменту оплати Замовником Файлу, Виконавець безкоштовно коригує виконаний юридичний документ та надсилає Замовнику коригований файл.

5.14 У разі, якщо невідповідність змісту виконаного юридичного документу вимогам законодавства України спричинена помилкою Виконавця, Виконавець безкоштовно коригує такий шаблон, якщо Замовник звернувся до Виконавця з метою внесення таких коригувань протягом одного року з моменту отримання документу, у якому допущено помилку щодо відповідності змісту законодавства. На вибір Замовника, йому можуть бути повернуті кошти за сплачений документ.

5.15. Виконавець не несе відповідальності та не повертає Замовнику кошти за придбаний Файл, якщо його придбання здійснено Замовником в силу його помилки щодо розуміння суті та юридичного призначення запропонованого до складання юридичного документу. Усі подальші коригування до помилково замовленого документу здійснюються за окрему плату, а на розсуд Виконавця - можуть бути здійснені безкоштовно виходячи з конкретних обставин такої помилки Замовника.

5.16. Незалежно від того, чи досягли Сторони згоди щодо надання послуги “Замовити документ”, Виконавець гарантує Замовнику збереження таємниці інформації та/або документів, про які стало відомо Виконавцю у зв’язку із зверненням Замовника.

5.17. Виконавець має право відмовитись від надання послуги, передбаченої розділом 5 цього Договору, у разі:

5.17.1. Якщо Замовник повідомив Виконавцю недостовірну інформацію про себе та/або про обставини, з приводу яких Замовник потребує отримання юридичних послуг.

5.17.2. Якщо Замовник не надав на вимогу Виконавця необхідної інформації та/або копій документів для виконання замовлення.

5.17.3. Якщо Замовник вчинив по відношенню до Виконавця злочин, кримінальний проступок та/або адміністративне правопорушення, а також будь-який інший вид правопорушення, окрім того, яке пов’язане із виконанням цього Договору.

5.17.4. Якщо Замовник не оплатив повністю або частково за виконане замовлення.

5.17.5. Якщо мета, яку прагне досягти Замовник, має очевидно протиправний характер.

5.17.6. Якщо Замовник відмовляється слідувати можливим законним варіантам вирішення його питання, які запропонував Виконавець, та бажає скласти документ за змістом, який Виконавець не рекомендує складати.

5.17.7. Якщо у результаті попередніх переговорів чи надання послуги Виконавець виявив, що у нього виник особистий конфлікт інтересів по відношенню до Замовника або конфлікт інтересів у зв’язку із попереднім наданням Виконавцем послуг іншим Замовникам, інтереси яких не відповідають інтересам поточного Замовника. У цьому випадку, Виконавець зобов’язаний повідомити Замовнику про наявність конфлікту інтересів, відмовитись від надання послуг та повернути Замовнику отримані кошти. При цьому, Виконавцю заборонено використовувати отриману інформацію та/або отримані копії документів проти інтересів Замовника, якому відмовлено у наданні послуги.

5.17.8. У випадку, якщо поточна завантаженість Виконавця не дозволяє йому виконати замовлення у строк, у який просить виконати Замовник. При цьому, Виконавець не може відмовити у наданні послуг із цієї підстави, якщо він вже погодився на прийняття замовлення та отримав передплату, зазначену у п. 5.7. цього Договору.

5.17.9. З інших передбачених законом підстав.

5.18. Виконавець, на власний розсуд, безкоштовно надає Замовнику необхідні додаткові роз'яснення, потреба у яких може виникнути після подання Замовником створеного юридичного документу до компетентного органу або особи (наприклад, залишення позовної заяви без руху, витребування додаткових документів тощо). Для вирішення даного питання, Замовник має звернутись до Виконавця на електронну пошту request.document@easydocs.com.ua та прикріпити скановані чи фотокопії документів, які спричинили необхідність отримання додаткових роз'яснень. У разі, якщо додаткові питання виникли у Замовника внаслідок грубого нехтування ним рекомендацій Виконавця щодо заповнення, підготовки, оформлення та подачі юридичного документу до компетентного органу чи особи, Виконавець має право не надавати Замовнику необхідні додаткові роз'яснення або надати їх за окрему плату.

5.19. Акцептуванням умов цього Договору Замовник підтверджує свої обізнаність та усвідомлення того факту, що якість юридичного документу, створеного за допомогою послуги “Замовити документ”, залежить від того, чи належним чином Замовник повідомив дані, необхідні для складання юридичного документу, а так само, чи належним чином Замовник керувався рекомендаціями та роз'ясненнями Виконавця при оформленні та/або подачі юридичного документу до компетентного органу чи особи.

5.20. Замовник усвідомлює, що подальше використання створеного юридичного документу може залежати від оплати ним встановлених законодавством України судових та адміністративних зборів і відмова Замовника від сплати таких зборів не є підставою для повернення йому коштів за користування послугою “Замовити документ”.

5.21. Кошти за користування послугою “Замовити документ” не повертаються, крім випадку, передбаченого пунктом 5.14. цього Договору або випадку прострочення Виконавцем строків надання послуг, погоджених із Замовником.

6. Права та обов’язки виконавця

6.1. Виконавець зобов’язаний:

 • виконувати умови даного Договору;
 • надати Замовнику Послуги належної якості;
 • об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті.

6.2. Виконавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

7. Права та обов’язки замовника

7.1. Замовник зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
 • ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на Веб-сайті.

7.2. Замовник має право:

 • оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту;
 • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

7.3. Замовник засвідчує, що він повідомлений про наступні особливості та рекомендації щодо користування послугами Веб-сайту:

7.3.1. Для оптимального користування функціоналом Веб-сайту рекомендовано використовувати його через персональний комп’ютер або ноутбук, а також застосовувати браузери Google Chrome або Mozilla Firefox. У подальшому список підтримуваних браузерів буде доповнюватись.

7.3.2. Завантажуючи документи, створені у результаті користування послугою “Конструктор юридичних документів” рекомендовано використовувати програми-архіватори, які мають технічну можливість зчитування формату *.zip, а також користуватися текстовим редактором Microsoft Word.

7.3.3. У разі, коли документ створений не зареєстрованим Користувачем у результаті використання послуги “Конструктор юридичних документів”, то якщо Файл автоматично не завантажився (наприклад, через особливості налаштування браузера), його необхідно завантажити не пізніше 1 (однієї) хвилини з моменту підтвердження оплати (момент закриття платіжного віджету Liqpay). Зазначене обмеження встановлено для незареєстрованих Користувачів з метою попередження розповсюдження їх персональних даних та не вважається неналежним виконанням обов'язків Виконавцем. Зареєстрований Користувач може завантажити створені ним документи у вкладці “Мої документи” за посиланнями, які доступні протягом 365 днів з моменту створення документу.

У випадку, якщо внаслідок технічного обмеження, вказаного у абзаці першому цього пункту, Замовник не встиг завантажити Файл, а перед оплатою не повідомив адресу електронної пошти для автоматичного надсилання Файлу, то такий Файл надається за зверненням Замовника за будь-якими з контактів, вказаних на Веб-сайті, технічно доступним для Замовника способом. Для цього Замовник повинен повідомити Виконавцю орієнтовний час оплати та останні чотири цифри картки, з якої був здійснений платіж, для можливості пошуку відповідного Файлу Замовника. За повторне надсилання Файлу із Замовника не вимагається жодної додаткової оплати.

7.3.4. Не рекомендовано підписувати та оформлювати для подачі до суду та/або іншої компетентної організації документ, якщо особа, від імені якої документ подається, попередньо не прочитала його. Після завантаження Файлу (документу), створеного за допомогою послуги “Конструктор юридичних документів” і “Замовити документ”, рекомендовано ознайомитись із його змістом для перевірки коректності введених даних. За необхідності введення поправок чи якщо Замовник вирішив, що помилково обрав не той шаблон із запропонованих на Веб-сайті, рекомендуємо звертатись до Виконавця за будь-якими з контактних даних, що зазначені на Веб-сайті.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. Інші умови договору

10.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

10.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

10.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

10.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

10.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних, у обсязі, який є необхідним для виконання умов цього Договору.

10.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

10.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб, якщо про це не буде окремої домовленості між Сторонами.

10.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

10.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.

10.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця редакція тексту цього Договору зберігатиме свою чинність для Замовника у тому вигляді, який Договір мав на момент його акцептування.

11. Декларації

11.1. Цим Договором Виконавець офіційно повідомляє необмеженому колу осіб, що автором програмного коду, за допомогою якого працюють усі функції Веб-сайту, є Романів Роман Олександрович (РНОКПП 3213101754) та декларує, що Романіву Роману Олександровичу належать усі майнові та немайнові права на зазначений програмний код. Використання програмного коду Веб-сайту (повністю або частково) без письмового дозволу Романіва Романа Олександровича забороняється.

11.2. Цим Договором Виконавець повідомляє необмеженому колу осіб, що автором шаблонів юридичних документів, а також будь-якого іншого текстового наповнення Веб-сайту (статті, консультації, інформаційні матеріали) є Бєрьозка Юрій Володимирович (РНОКПП 3269818890). Перекопіювання будь-яких текстових матеріалів із Веб-сайту дозволяється виключно із зазначенням гіперпосилання на даний Веб-сайт (зазначене обмеження не застосовуються до шаблонів юридичних документів, створених та завантажених на умовах цього Договору).

11.3. Цим Договором Виконавець декларує, що Романів Роман Олександрович (РНОКПП 3213101754) та Бєрьозка Юрій Володимирович (РНОКПП 3269818890) є співвласниками у рівних частинах на комерційне позначення послуг Веб-сайту у вигляді слів “EasyDocs. Конструктор юридичних документів” з використанням у такому позначенні білого та чорного кольорів, щодо якого у них є намір подальшої реєстрації як торговельної марки.

12. Реквізити виконавця

Адвокатське об’єднання «ЛЕФОРС»

Юридична адреса:

08200, Київська обл., Бучанський р-н, місто Ірпінь, вул.Ново-Оскольська, будинок 2П, офіс 43/1

Код ЄДРПОУ 45047170 тел. 099-972-96-74 (адвокат Бєрьозка Ю.В.) Електронна пошта: yuryberezka.ks@gmail.com

Увага, через хв. ми будемо оновлювати сайт і він буде недоступний протягом кількох хвилин.

Тому, якщо ви не встигаєте заповнити та завантажити шаблон до моменту оновлення, радимо зробити це після оновлень, щоб не втратити дані.
Уважаемый пользователь, на сайте easydocs.com.ua часть страниц не переведена на русский язык. Спасибо за понимание.
Шановний клієнтe, для найкращого досвіду користуванням нашим сайтом ми рекомендуємо вам використати браузери Mozilla Firefox, Google Chrome або Microsoft Edge останніх версій.

Інші браузери поки що не підтримуються у повній мірі.

Дякуємо за розуміння.
Внимание, все данные в полях шаблонов нужно вводить на украинском языке - так как это официальный язык деловодства в Украине.

Увага, всі дані у полях шаблонів необхідно вводити українською мовою як офіційною мовою діловодства.