Зачекайте, будь ласка

EasyDocs - Порядок оплати та передачі замовлення за послугою "Замовити документ"

1. Усі терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Публічним договором про надання онлайн-послуг зі створення юридичних документів (далі - Публічний договір), який містить детальні умови надання послуги “Конструктор документів”.

2. Замовник має право звернутись до Виконавця з метою складання юридичного документу за його індивідуальними вимогами та побажаннями, з урахуванням повідомлених Замовником подій із його життя та/або життя третіх осіб - скористатись послугою “Замовити документ”.

3. Для отримання послуги “Замовити документ”, Замовник заповнює форму зворотного зв’язку, у якій має зазначити достовірну та правдиву інформацію щодо: особистих даних Замовника (прізвище, ім’я, по-батькові, контактні дані); фактичні обставини щодо ситуації чи питання, для вирішення якого він просить скласти юридичний документ; відомі Замовнику дати та час, коли стались повідомлені ним події; відомі Замовнику дані осіб, які є учасниками повідомлених ним подій; дії чи бездіяльність третіх осіб, які на думку Замовника порушують його права та законні інтереси; результат та/або мету, на досягнення яких Замовник має намір скласти юридичний документ; бажані для Замовника строки, у які має бути виконаний документ; інші обставини, які є важливими для вирішення його питання, якщо вони відомі Замовнику.

4. Порядок узгодження деталей замовлення встановлений Публічним договором.

5. Оплата послуги відбувається на підставі окремо виставленого рахунку (інвойсу або гіперпосилання на інвойс), надісланого на електронну пошту замовника або на телефон замовника у вигляді смс.

6. Після погодження Сторонами умов замовлення, Замовник протягом 1 (одного) дня сплачує попередню оплату у розмірі 10% від погодженої вартості замовлення, але не менше 100 грн., що є підставою для Виконавця розпочати виконання замовлення. Замовлення, вартість яких є меншою або дорівнює 500 грн., оплачуються на умовах 100% попередньої оплати.
У випадку, якщо Замовник прострочить строк попередньої оплати, Сторони мають додатково погодити строки виконання замовлення, які змістились у зв’язку із простроченням оплати зі сторони Замовника. У разі непогодження нового строку виконання замовлення, Виконавець повертає Замовнику перераховані ним кошти за мінусом банківської комісії, яка нарахована банківськими установами на здійснення відповідного платежу.

7. У разі, якщо після внесення попередньої оплати, зазначеної у п.6 цього Порядку, Замовник відмовиться від замовлення, сплачені кошти Замовнику не повертаються та залишаються у власності Виконавця як оплата за попередні консультації, надані у процесі погодження замовлення, а також за роботу, виконання якої Виконавець вже розпочав.

8. Виконавець має право закінчити надання Послуги до закінчення строку виконання, погодженого Сторонами. До моменту закінчення виконання замовлення, Замовник має право внести коригування щодо умов виконання замовлення, які не підлягають додатковій оплаті. Якщо у Замовника виникла необхідність коригування виконаного юридичного документу після його здачі виконавцем, відповідні коригування здійснюються Виконавцем за окрему плату, яка визначається у загальному порядку, встановленому для надання послуги “Замовити документ”.

9. Передача Замовнику готового Файлу відбувається поетапно. Для підтвердження виконання юридичного документу, Виконавець надсилає Замовнику файл із змістом готового документу, який не передбачає можливості редагування та захищений водяними знаками Виконавця.

10. Після отримання готового юридичного документу відповідно до п. 9 цього Порядку, Замовник знайомиться із ним та має право протягом 7-ми робочих днів із моменту отримання Файлу повідомити Виконавцю зауваження та уточнення щодо виконаного документу, які Виконавець безкоштовно усуває у строк 3 робочі дні після надходження таких зауважень. Якщо такі зауваження Виконавця стосуються правової позиції, наведеної у документі, Замовник має право відмовитись коригувати такі зауваження, якщо вони не відповідають законодавству та/або суперечать інтересам Замовника. У разі, якщо зауваження суперечать інтересам Замовника, але він наполягає на їх усуненні, Виконавець усуває їх, попередньо роз’яснюючи Замовнику можливі правові наслідки. У разі, якщо зауваження Замовника мають явно протиправний та/або злочинний зміст, Виконавець має право відмовитись від коригування раніше виконаного документу без повернення Замовнику сплачених коштів. Текстовий файл з можливістю редагування та друку документу надсилається Замовнику після того, як його остаточний зміст був погоджений і відредагований та після отримання Виконавцем повної оплати за документ.

11. Виконавець не відповідає за можливу невідповідність змісту виконаного юридичного документу вимогам законодавства України, якщо така невідповідність настала у зв’язку із внесенням змін у законодавство України та/або набрання ними чинності після моменту придбання Замовником Файлу, а також якщо невідповідність виникла у зв’язку із внесенням до тексту документу змін на виконання прямої вказівки Замовника.

12. У разі, якщо зміни у законодавство України, зазначені у пункті 11 цього Порядку, відбулись протягом 7 робочих днів з моменту оплати Замовником Файлу, Виконавець безкоштовно коригує виконаний юридичний документ та надсилає Замовнику коригований файл.

13. У разі, якщо невідповідність змісту виконаного юридичного документу вимогам законодавства України спричинена помилкою Виконавця, Виконавець безкоштовно коригує такий шаблон, якщо Замовник звернувся до Виконавця з метою внесення таких коригувань протягом одного року з моменту отримання документу, у якому допущено помилку щодо відповідності змісту законодавства. На вибір Замовника, йому можуть бути повернуті кошти за сплачений документ.

14. Виконавець не несе відповідальності та не повертає Замовнику кошти за придбаний Файл, якщо його придбання здійснено Замовником в силу його помилки щодо розуміння суті та юридичного призначення запропонованого до складання юридичного документу. Усі подальші коригування до помилково замовленого документу здійснюються за окрему плату, а на розсуд Виконавця - можуть бути здійснені безкоштовно виходячи з конкретних обставин такої помилки Замовника.

15. Виконавець, на власний розсуд, безкоштовно надає Замовнику необхідні додаткові роз'яснення, потреба у яких може виникнути після подання Замовником створеного юридичного документу до компетентного органу або особи (наприклад, залишення позовної заяви без руху, витребування додаткових документів тощо). Для вирішення даного питання, Замовник має звернутись до Виконавця на електронну пошту request.document@easydocs.com.ua та прикріпити скановані чи фотокопії документів, які спричинили необхідність отримання додаткових роз'яснень. У разі, якщо додаткові питання виникли у Замовника внаслідок грубого нехтування ним рекомендацій Виконавця щодо заповнення, підготовки, оформлення та подачі юридичного документу до компетентного органу чи особи, Виконавець має право не надавати Замовнику необхідні додаткові роз'яснення або надати їх за окрему плату.

16. Замовник усвідомлює, що подальше використання створеного юридичного документу може залежати від оплати ним встановлених законодавством України судових та адміністративних зборів і відмова Замовника від сплати таких зборів не є підставою для повернення йому коштів за користування послугою “Замовити документ”.

17. Кошти за користування послугою “Замовити документ” не повертаються, крім випадку, передбаченого пунктом 13 цього Порядку або випадку прострочення Виконавцем строків надання послуг, погоджених із Замовником.

18. Для оптимального користування функціоналом Веб-сайту рекомендовано використовувати його через персональний комп’ютер або ноутбук, а також застосовувати браузери Google Chrome або Mozilla Firefox. У подальшому список підтримуваних браузерів буде доповнюватись.

19. Не рекомендовано підписувати та оформлювати для подачі до суду та/або іншої компетентної організації документ, якщо особа, від імені якої документ подається, попередньо не прочитала його. Після завантаження Файлу (документу), створеного за допомогою послуги “Замовити документ”, рекомендовано ознайомитись із його змістом для перевірки коректності зазначених даних. За необхідності введення поправок, рекомендуємо звертатись до Виконавця за будь-якими з контактних даних, що зазначені на Веб-сайті.

Увага, через хв. ми будемо оновлювати сайт і він буде недоступний протягом кількох хвилин.

Тому, якщо ви не встигаєте заповнити та завантажити шаблон до моменту оновлення, радимо зробити це після оновлень, щоб не втратити дані.
Уважаемый пользователь, на сайте easydocs.com.ua часть страниц не переведена на русский язык. Спасибо за понимание.
Шановний клієнтe, для найкращого досвіду користуванням нашим сайтом ми рекомендуємо вам використати браузери Mozilla Firefox, Google Chrome або Microsoft Edge останніх версій.

Інші браузери поки що не підтримуються у повній мірі.

Дякуємо за розуміння.
Внимание, все данные в полях шаблонов нужно вводить на украинском языке - так как это официальный язык деловодства в Украине.

Увага, всі дані у полях шаблонів необхідно вводити українською мовою як офіційною мовою діловодства.