Зачекайте, будь ласка

Підсудність сімейних справ: до якого суду подати документи

Опубліковано: 4 січня 2021 р.

Підсудність - це встановлена законом належність розгляду певної категорії справ до того чи іншого суду. Коректний вибір підсудності (вибір суду, до якого треба звернутись) є запорукою правильного вирішення вашої справи.

На жаль, через складну судову систему України, громадяни не завжди правильно обирають підсудність, що призводить до марної трати часу на розгляд справи у “не тому суді” та необхідність повторно проходити усі “кола пекла” у “правильно обраному суді”.

Вказана проблема доповнюється мінливою судовою практикою Верховного Суду та неоднозначністю законодавства України, через що навіть юристи не завжди правильно обирають підсудність у певних категоріях особливо складних справ.

Метою даної статті є роз'яснення громадянам щодо правильного обрання суду, якщо необхідно вирішити сімейні справи.

Що ми маємо на увазі під “сімейними справами”?

У цілях даної статті, під сімейними справами ми розуміємо юридичні питання щодо сімейних відносин, що розглядаються судами.

Такі справи можуть бути пов'язані як з необхідністю вирішення сімейних спорів, так і з необхідністю встановити певні юридичні факти у сфері сімейних відносин (за умови, що з приводу даних фактів немає спору між учасниками таких відносин).

Розглянемо кожен з цих випадків більш детально.

Що таке сімейний спір?

Сімейний спір - це юридичний спір між учасниками сімейних відносин з приводу певних матеріальних або нематеріальних благ.

Наприклад, з приводу порядку виховання дитини, визначення місця проживання дитини, сплати аліментів, поділу спільно нажитого подружнього майна.

Важливо: суди вирішують лише юридичні спори, тобто з приводу тих життєвих обставин, дій або бездіяльності учасників сімейних відносин, які мають юридичне значення (тобто, які впливають на юридичні права та обов'язки конкретних осіб).

Наприклад, спір щодо поділу подружнього майна є юридичним, оскільки від результатів його вирішення залежать майнові права учасників сімейних відносин.

Спір щодо того, у якій черговості подружжя має мити посуд, не є юридичним, оскільки ця сфера сімейного побуту не регулюється законом.

Сімейні спори вирішуються шляхом пред'явлення позову до суду (позовне провадження).

Якими судами вирішуються сімейні спори?

Для відповіді на це питання слід виходити з предметної підсудності (про що розглядається справа?) та територіальної підсудності (суд якої території має право розглядати таку справу?).

Предметна підсудність: сімейні спори вирішуються у порядку цивільного судочинства (врегульовано Цивільним процесуальним кодексом України), справи щодо їх вирішення розглядають загальні місцеві суди - районні, районні у місті, міські, міськрайонні суди.

Щодо територіальної підсудності слід розібрати детальніше.

Територіальна підсудність за загальним правилом (стаття 27 Цивільного процесуального кодексу України): сімейні спори вирішуються судом за місцезнаходженням відповідача (особи, до якої пред'явлені вимоги за позовом).

Наприклад, ви, позивач, хочете стягнути аліменти із другого з батьків, відповідача, на утримання вашої спільної дитини, яка проживає з вами. Місце проживання відповідача зареєстровано у Печерському районі міста Києва.

Таким чином, за загальним правилом, позов до другого з батьків про стягнення аліментів має бути пред'явлено до Печерського районного суду міста Києва як суду, який знаходиться за місцем проживання відповідача.

Підсудність за вибором позивача (стаття 28 Цивільного процесуального кодексу України): законом встановлюються певні категорії справ, у яких позивач має право обирати, чи подати позов за місцем проживання позивача, чи за місцем проживання відповідача.

Обрати суд за таким принципом мають право позивачі у справах:

 • про стягнення аліментів, збільшення їх розміру;
 • про оплату додаткових витрат на дитину;
 • про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення;
 • про визнання батьківства відповідача;
 • про розірвання шлюбу (але щодо останнього пункту є умова: позови можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них)

Наприклад, ви, позивач, хочете стягнути аліменти із другого з батьків, відповідача, на утримання вашої спільної дитини, яка проживає з вами. Місце проживання відповідача зареєстровано у Печерському районі міста Києва, тоді як ваше місце проживання зареєстровано у Шевченківському районі міста Києва.

Таким чином, оскільки підсудність у такій категорії сімейних справ може визначатись на розсуд позивача, ви можете обрати - подати позов до Печерського районного суду міста Києва або до Шевченківського районного суду міста Києва.

Виключна підсудність (стаття 30 Цивільного процесуального кодексу України): так, якщо сімейний спір стосується нерухомого майна (наприклад, поділ спільно нажитого майна подружжя), то така справа вирішується у суді за місцем знаходження об'єкта нерухомого майна, а якщо спірних об'єктів декілька - то за місцем знаходження того з них, який має найбільшу вартість.

Відповідно до ст. 181 Цивільного кодексу України, до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.

Наприклад, ви, як один з подружжя, хочете поділити подружнє майно, до складу якого входять нерухомі речі: завод, розташований у Білоцерківському районі Київської області, та житловий будинок у Дарницькому районі міста Києва. Оскільки завод як об'єкт нерухомого майна має вищу вартість, справа про поділ подружнього майна має розглядатись у Білоцерківському міськрайонному суді Київської області.

Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами (стаття 29 Цивільного процесуального кодексу України):

Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами, а також справ про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України, визначається суддею Верховного Суду, визначеним у порядку, передбаченому статтею 33 цього Кодексу, одноособово.

Тобто, у вказаних випадках з метою визначення територіальної підсудності справи, позовну заяву необхідно спрямувати до Верховного Суду.

Сімейні справи, які не передбачають наявності спору, але мають бути вирішені у судовому порядку.


Справи наказного провадження

Наказне провадження - це прискорений порядок розгляду судових справ, коли розглядають так звані безспірні вимоги.

Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідомо.

За результатами розгляду справи у порядку наказного провадження, видається рішення у формі наказу суду, який одночасно є виконавчим документом, що пред'являється для примусового виконання до відповідного відділу державної виконавчої служби або до приватного виконавця.

Відповідно до статті 161 Цивільного процесуального кодексу України у порядку наказного провадження розглядаються такі вимоги:

- заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;

- заявлено вимогу про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;

Важливо: Зазначені розміри аліментів на утримання дітей є мінімально встановленими законом, а відтак, законодавець спростив порядок розгляду вимог про їх стягнення.

Якщо ви вважаєте за необхідне стягувати аліменти у більшому розмірі, ніж мінімальний, то у такому разі слід звертатись до суду у позовному порядку, у якому вирішуються спори.

Заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів подаються за такою ж підсудністю, що і позови про стягнення аліментів: на вибір заявника, або до суду за місцем проживання заявника (стягувача аліментів), або за місцем знаходження боржника (платника аліментів).

Наприклад, ви, заявник, хочете стягнути мінімальний розмір аліментів із другого з батьків, боржника, на утримання вашої спільної дитини, яка проживає з вами. Місце проживання відповідача зареєстровано у Печерському районі міста Києва, тоді як ваше місце проживання зареєстровано у Шевченківському районі міста Києва.

Таким чином, оскільки підсудність у такі категорії сімейних справ може визначатись на розсуд позивача, ви можете обрати - подати заяву про видачу наказу до Печерського районного суду міста Києва або до Шевченківського районного суду міста Києва.

Для складання заяв про видачу судового наказу про стягнення аліментів на дитину, ви можете скористатись відповідними шаблонами заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів у частці від доходу платника аліментів та у твердій грошовій сумі.

Справи окремого провадження

Справи окремого провадження призначені для прийняття рішень про встановлення певних юридичних фактів, які мають значення для захисту прав заявника.

Водночас, якщо під час розгляду такої справи суд дійде висновку про наявність спірних правовідносин, то справа у окремому провадженні підлягає залишенню без розгляду, а заявнику розяснюється право пред'явити відповідний позов для вирішення такого спору.

У порядку окремого провадження вирішуються такі сімейні справи:

 • щодо усиновлення;
 • установлення факту реєстрації шлюбу;
 • розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке має дітей (скласти таку заяву можна тут);
 • встановлення факту родинних відносин між особами;
 • перебування фізичної особи на утриманні;
 • проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу.

Щодо підсудності заяв у справах окремого провадження: заява про встановлення відповідного юридичного факту подається до суду за місцем проживання заявника.

Наприклад, ваше місце проживання зареєстровано у Дарницькому районі міста Києва. Відтак, заяву про встановлення факту, який має юридичне значення, ви маєте подавати до Дарницького районного суду міста Києва.

Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду.

Основний принцип вибору правильного суду такий:

визначаєте місто, район у місті або район у якому проживає учасник справи, за місцем проживання якого ви обираєте підсудність - і обираєте відповідний суд, який здійснює судочинство на відповідній території.

Наприклад:

м. Херсон - Херсонський міський суд Херсонської області;

с. Раденськ, Олешківського району Херсонської області - Олешківський районний суд Херсонської області;

Дарницький район міста Києва - Дарницький районний суд міста Києва

Обрати та знайти повну назву необхідного вам суду ви маєте змогу на офіційному веб-сайті судової влади України.

Відеоінструкція, як знайти потрібний суд.

Важливо: у будь-якій заяві чи позові, що ви подаєте до суду, необхідно вказати повну та правильну назву суду, інакше це може стати підставою для відмови у прийнятті заяви чи позову.

Наприклад, після судової реформи 2016 року було ліквідовано Верховний Суд України, а замість нього створено Верховний Суд.

Деякі юристи за звичкою подавали до Верховного Суду касаційні скарги, адресовані до Верховного Суду України і це стало підставою для повернення таких скарг як таких, що подані не до належного суду.

Покажчик підсудності по шаблонам з “Конструктору документів”:

Підсудність за вибором позивача (заявника) - суд або за місцем проживання позивача (заявника), або за місцем проживання відповідача (боржника):

№1. Заява про видачу судового наказу щодо стягнення аліментів на дитину (дітей) у вигляді частки від доходу платника аліментів

№2. Заява про видачу судового наказу щодо стягнення аліментів на дитину (дітей) у твердій грошовій сумі

№3. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дитини (дітей) + стягнення додаткових витрат на дитину (якщо така вимога заявляється)

№4. Позовна заява про збільшення розміру аліментів на дітей

№9. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання одного з подружжя (шлюб не розірвано)

№10. Позовна заява про стягнення аліментів на дитину, яка продовжує навчання після досягнення 18 років і до 23 років (позов від імені одного з батьків, з яким проживає дитина)

№11. Позовна заява про стягнення аліментів на дитину, яка продовжує навчання після досягнення 18 років і до 23 років (позов від імені дитини, на користь якої стягуються аліменти)

№12. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання подружжя після розірвання шлюбу

№13. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання вагітної дружини

№14. Позовна заява про утримання дружини, з якої проживають діти - до досягнення дитиною 3 років

№15. Позовна заява про утримання дружини, з якої проживають діти, які мають вади фізичного або психічного розвитку - до досягнення дитиною 6 років

№16. Позовна заява про стягнення пені по аліментам на утримання дитини

Підсудність за загальним правилом - суд за місцем проживання відповідача:

№5. Позовна заява про зменшення розміру аліментів на дітей

№7. Позов про розірвання шлюбу між подружжям, яке має неповнолітніх дітей

№8. Позов про розірвання шлюбу між подружжям, яке НЕ має неповнолітніх дітей

Виняток: такі позови можуть предявлятись до суду за місцем проживання позивача за умови:

 • якщо на утриманні позивача є малолітні або неповнолітні діти;
 • якщо позивач не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача.
 • за домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

Підсудність у окремому провадженні за місцем проживання заявника:

№6. Заява подружжя, яке має неповнолітніх дітей, про розірвання шлюбу (спільна заява чоловіка та жінки)

Увага, через хв. ми будемо оновлювати сайт і він буде недоступний протягом кількох хвилин.

Тому, якщо ви не встигаєте заповнити та завантажити шаблон до моменту оновлення, радимо зробити це після оновлень, щоб не втратити дані.
Уважаемый пользователь, на сайте easydocs.com.ua часть страниц не переведена на русский язык. Спасибо за понимание.
Шановний клієнтe, для найкращого досвіду користуванням нашим сайтом ми рекомендуємо вам використати браузери Mozilla Firefox, Google Chrome або Microsoft Edge останніх версій.

Інші браузери поки що не підтримуються у повній мірі.

Дякуємо за розуміння.
Внимание, все данные в полях шаблонов нужно вводить на украинском языке - так как это официальный язык деловодства в Украине.

Увага, всі дані у полях шаблонів необхідно вводити українською мовою як офіційною мовою діловодства.