Зачекайте, будь ласка

Порядок оформлення та подачі документів до суду

Опубліковано: 4 січня 2021 р.

Звертаючись до суду, важливо не лише правильно скласти ваш позов, заяву чи скаргу за змістом, а також необхідно правильно здійснити оформлення документів. Про це ми вам і розкажемо нижче.

Подавати оригінали чи копії документів?

Відповідно до ч. 2 ст. 95 Цивільного процесуального кодексу України, письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Загальноприйнятим є подання до матеріалів справи засвідчених копій документів. Оригінали документів можуть подаватись суду лише якщо:

 • оригінали не мають для учасника справи подальшого практичного значення та їх можна без проблем поновити (наприклад, оригінал довідки про доходи станом на конкретну дату - нову таку довідку отримати не складно);
 • оригінали витребовує суд для їх огляду та звіряння з раніше наданими копіями цих документів (наприклад, коли у будь-кого з учасників або у суду є сумніви у достовірності документу) - під час судового розгляду справи ви маєте бути готовими пред'явити судді оригінали документів, якими ви обґрунтовуєте свої вимоги;
 • оригінали документів потрібні для проведення призначених судових експертиз (наприклад, почеркознавчі експертизи проводяться виключно на оригіналах документів).

Важливо: якщо з вищеперелічених причин ви надаєте у справу оригінали документів, у клопотанні про їх залучення краще одразу вказати, що оригінали надаються для огляду або для проведення експертизи і після закінчення розгляду справи ви просите їх повернути. Якщо документи вам не були повернуті, то після закінчення розгляду справи повторно подайте клопотання про повернення оригіналів із зазначенням переліку документів, які ви просите повернути.

Як засвідчувати копії документів?

Відповідно до ч. 4 ст. 95 Цивільного процесуального кодексу України, копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Цікавим є те, що законодавством не передбачено порядок засвідчення документів учасниками справи, які є фізичними особами. За винятком нотаріального засвідчення копій, але такий порядок засвідчення копій є витратним і не використовується учасниками судових справ.

На практиці, як фізичні, так і юридичні особи при засвідченні копій документів для суду керуються вимогами наказу Держспоживстандарту №55 від 07.04.2003, яким затверджено документ “Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003”.

Відповідно до п. 5.27 ДСТУ 4163-2003, відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту 23 (реквізит 23 - це підпис документу).

Приклад

Згідно з оригіналом
СекретарПідписІніціал(и), прізвище
26.06.2001

У випадку, коли таким чином документ засвідчує фізична особа, яка діє від свого імені, назву посади вона не зазначає.

Якщо читати буквально п. 5.27 ДСТУ 4163-2003, то він вимагає проставлення відмітки про засвідчення копії документу лише на тій сторінці документу, яка має “реквізит 23” - підпис уповноваженої особи.

Разом з тим, на практиці таким способом завіряють кожну сторінку копії документу. Рекомендуємо вам діяти таким же чином.

Порядок оформлення позовної заяви

 1. Позовна заява має бути підписана особисто позивачем (позивачами) або їх уповноваженим представником, з проставленням дати підписання.
 2. До позовної заяви має бути додано документи (оригінали або засвідчені копії), якими позивач обґрунтовує свої вимоги до відповідача (див. статтю щодо доказів).
 3. Додатки до позову, подані у копіях, мають бути засвідчені позивачем, про що ми розповіли вище.
 4. Позовна заява та додані до неї документи (додатки) подаються до суду у кількості примірників - один для суду та інші - відповідно до кількості учасників справи.

  Наприклад, у позові визначено одного позивача та двох відповідачів. У такому випадку, до суду подається 3 однакові примірники позовної заяви з додатками - 1 примірник для суду, а інші 2 - для відповідачів.

 5. До позовної заяви обов'язково подається оригінал квитанції про сплату судового збору або по змісту позову зазначається, що особа звільнена від сплати судового збору з певної підстави. Детальніше про сплату судового збору ви можете почитати у даній статті. За потреби, у додатках до позову мають бути документи, що підтверджують наявність підстав для звільнення від сплати судового збору.
 6. До позовної заяви додаються, за потреби, клопотання про витребування доказів, про викликів свідків, про призначення судової експертизи та інші клопотання, якщо у них є потреба.

Порядок оформлення заяви про видачу судового наказу

 1. Заява про видачу судового наказу має бути підписана особисто заявником або його уповноваженим представником, з проставленням дати підписання.
 2. До заяви про видачу судового наказу має бути додано документи, (оригінали або засвідчені копії), якими заявник обґрунтовує свої вимоги до боржника (див. статтю щодо доказів).
 3. Додатки до заяви про видачу судового наказу, подані у копіях, мають бути засвідчені заявником, про що ми розповіли вище.
 4. До заяви про видачу судового наказу обов'язково подається оригінал квитанції про сплату судового збору або по змісту зазначається, що особа звільнена від сплати судового збору з певної підстави. Детальніше про сплату судового збору ви можете почитати у даній статті. За потреби, у додатках до заяви мають бути документи, що підтверджують наявність підстав для звільнення від сплати судового збору.

Важливо: ст. 163 Цивільного процесуального кодексу України, яка встановлює вимоги до форми і змісту заяви про видачу судового наказу, не передбачає обов'язку заявника додавати примірники заяви з додатками для боржника. Тобто, заява про видачу судового наказу з додатками подається до суду в одному примірнику.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 169 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що після розгляду заяви, одночасно з копією судового наказу боржникові надсилається копія заяви стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами.

Тобто, за логікою закону, копію заяви стягувача про видачу судового наказу з додатками має зробити суд.

Але, на практиці відомі випадки, коли суд залишав без руху заяву про видачу судового наказу саме з тих підстав, що не надано її примірника для боржника.

Тому, задля уникнення зайвих питань, рекомендуємо давати примірники заяви з додатками як для суду, так і для боржника, до якого звернено ваші вимоги.

Порядок оформлення заяв у порядку окремого провадження

 1. Заява, подана у порядку окремого провадження, має бути підписана особисто заявником або його уповноваженим представником, з проставленням дати підписання.
 2. До заяви у порядку окремого провадження має бути додано документи, (оригінали або засвідчені копії), якими заявник обґрунтовує свої вимоги (див. статтю щодо доказів).
 3. Додатки до заяви у порядку окремого провадження, подані у копіях, мають бути засвідчені заявником, про що ми розповіли вище.
 4. До заяви у порядку окремого провадження обов'язково подається оригінал квитанції про сплату судового збору або по змісту зазначається, що особа звільнена від сплати судового збору з такої-то підстави. Детальніше про сплату судового збору ви можете почитати у даній статті. За потреби, у додатках до заяви мають бути документи, що підтверджують наявність підстав для звільнення від сплати судового збору.
 5. Якщо є заінтересовані сторони у розгляді заяви у порядку окремого провадження (є підстави вважати, що рішення суду за результатами розгляду заяви вплине на права та обов'язки таких осіб), рекомендуємо додатково надати примірники заяви з додатками відповідно до кількості заінтересованих осіб. Хоча, закон не містить прямої вимоги з цього приводу.

Порядок подання заяв до суду

1. Подання позову, заяви, скарги безпосередньо до канцелярії суду:

 • роздрукуйте та підпишіть додатковий примірник позову, заяви чи скарги без додатків, який ви залишите у себе;
 • при подачі документів до суду, надайте працівнику канцелярії ваш примірник позову, заяви чи скарги, на якому такий працівник має проставити відмітку про отримання. Законодавчі вимоги до такої відмітки відсутні. Зазвичай, ставлять відбиток печатки або штампу вхідної кореспонденції суду, зазначається посада, прізвище, ініціали, підпис особи, яка прийняла документи, а також дата прийняття;
 • документ з відміткою про прийняття є належним доказом подання позову, заяви чи скарги до суду, а тому зберігайте його у себе.

2. Подання позову, заяви, скарги поштою:

 • судові документи рекомендуємо надсилати листом з описом вкладення (це спеціальний бланк, що заповнюється у 2-х примірниках та у якому зазначаються назва або ім'я адресата, адреса доставки, перелік документів, які вкладені до конверту, кількість аркушів та оголошена цінність);
 • бланк опису вкладення можна скачати тут;
 • працівник пошти перевіряє відповідність змісту опису до змісту листа, завіряє описи своїм підписом та відбитком календарного штампу;
 • один примірник опису вкладається до листа, інший - видається відправнику;
 • опис вкладення та фіскальний чек до поштового відправлення є належним доказом того. що позов, заява чи скарга надсилались до суду.

3. Шляхом подання позову, заяви чи скарги через систему “Електронний суд”.

Даний варіант потребує наявності у вас електронно-цифрового підпису. Державна система “Електронний суд” має власний інтерфейс та порядок подачі документів.

Даний спосіб технічно є більш складнішим, ніж попередні два, а тому йому слід присвятити окрему статтю, яка буде розміщена пізніше. Слідкуйте за новинами сайту.

Покажчик для шаблонів з “Конструктору документів”


Документи, які подаються у порядку наказного провадження:

№1. Заява про видачу судового наказу щодо стягнення аліментів на дитину (дітей) у вигляді частки від доходу платника аліментів

№2. Заява про видачу судового наказу щодо стягнення аліментів на дитину (дітей) у твердій грошовій сумі

Документи, які подаються у порядку окремого провадження:

№6. Заява подружжя, яке має неповнолітніх дітей, про розірвання шлюбу (спільна заява чоловіка та жінки)

Документи, які подаються у порядку позовного провадження:

№3. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дитини (дітей) + стягнення додаткових витрат на дитину (якщо така вимога заявляється)

№4. Позовна заява про збільшення розміру аліментів на дітей

№5. Позовна заява про зменшення розміру аліментів на дітей

№7. Позов про розірвання шлюбу між подружжям, яке має неповнолітніх дітей

№8. Позов про розірвання шлюбу між подружжям, яке НЕ має неповнолітніх дітей

№9. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання одного з подружжя (шлюб не розірвано)

№10. Позовна заява про стягнення аліментів на дитину, яка продовжує навчання після досягнення 18 років і до 23 років (позов від імені одного з батьків, з яким проживає дитина)

№11. Позовна заява про стягнення аліментів на дитину, яка продовжує навчання після досягнення 18 років і до 23 років (позов від імені дитини, на користь якої стягуються аліменти)

№12. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання подружжя після розірвання шлюбу

№13. Позовна заява про стягнення аліментів на утримання вагітної дружини

№14. Позовна заява про утримання дружини, з якої проживають діти - до досягнення дитиною 3 років

№15. Позовна заява про утримання дружини, з якої проживають діти, які мають вади фізичного або психічного розвитку - до досягнення дитиною 6 років

№16. Позовна заява про стягнення пені по аліментам на утримання дитини

Увага, через хв. ми будемо оновлювати сайт і він буде недоступний протягом кількох хвилин.

Тому, якщо ви не встигаєте заповнити та завантажити шаблон до моменту оновлення, радимо зробити це після оновлень, щоб не втратити дані.
Уважаемый пользователь, на сайте easydocs.com.ua часть страниц не переведена на русский язык. Спасибо за понимание.
Шановний клієнтe, для найкращого досвіду користуванням нашим сайтом ми рекомендуємо вам використати браузери Mozilla Firefox, Google Chrome або Microsoft Edge останніх версій.

Інші браузери поки що не підтримуються у повній мірі.

Дякуємо за розуміння.
Внимание, все данные в полях шаблонов нужно вводить на украинском языке - так как это официальный язык деловодства в Украине.

Увага, всі дані у полях шаблонів необхідно вводити українською мовою як офіційною мовою діловодства.